Attester

Attester Priser
Kørekort

kr.400 inkl.moms ved 1.gangs udstedelse samt ved fornyelse uden sygdom

kr. 500 inkl.moms ved diabetes eller andre sygdomme der kræver fornyelse af kørekort samt ved undersøgelse af ældre over 70 med ex. urskivestest og hukommelsestest

Varighedserklæring

Mulighedserklæring

Fri attest f.ex. medicin og tilskuds ansøgninger, studerende ved sygdom

kr. 400

kr. 500

kr. 200

FP 610 pr. 10 min.

FP 710

kr. 200 ex. moms

kr. 600 ex. moms

Udover ovennævnte findes der et større antal attester og erklæringer. Nærmere oplysninger om disse kan fås hos sekretæren.