Attester

Attester Priser
Kørekortsattest inkl. moms

kr.400

kr 500 incl. diabetes attest/urskivestest m.m.

Varighedserklæring

Mulighedserklæring

Fri attest

kr. 400

kr. 500

kr. 400

FP 610 pr. 10 min.

FP 710

kr. 200 ex. moms

kr. 600 ex. moms

Udover ovennævnte findes der et større antal attester og erklæringer. Nærmere oplysninger om disse kan fås hos sekretæren.