Aktuelt

Telefon visitation ved sygeplejerske.

Sygeplejerske Helene Rasmussen visiterer i telefonen mandag, tirsdag og torsdag  mellem kl. 8 & 9. Ved behov for snak med læge, vil læge ringe tilbage efter aftale.
Onsdag  og fredag morgen sidder der fortsat læge ved telefonen.

Ferie, kursus og lukkedage 2021.

Vi holder sommerferie i uge 30, 31 & 32, d.v.s. fra mandag d. 26/7 til og med fredag d. 13/8-2021.  Vi henviser til Lægerne Langes Torv, Østergade 1y, 3600 Frederikssund, telefon 47312470 ved behov for akut lægehjælp.

Betaling.

Det er nu kun muligt at betale for attester, vaccinationer m.m. med mobilepay. For at mindske risiko for indbrud tager vi ikke imod kontanter.

 

Patientilfredshedsundersøgelse 2017.

I forbindelse med akkrediteringsproces har klinikken gennemført patienttilfredshedsundersøgelse Danpep ved udlevering af spørgeskemaer til 130 konsekutive voksne patienter i konsultation hos læge Katja Torp i perioden februar-marts 2017. Resultatet er bearbejdet af DAK-E og viser at 42% har meldt tilbage, hvilket er et højt tal i forhold til andre klinikker, hvor ca 25 % svarer på spørgeskema.

Klinikkens patienter er generelt meget tilfredse med klinikken bl.a. i forhold til kontakt med venligt og imødekommende personale, indhold i konsultation hos læge m.m. Der påpeges problem hos 10-15 % af besvarelserne i forhold til at kunne komme igennem på telefon til læge og klinikpersonale, få en tid til konsultation,der passer, samt ventetid i venteværelser samt der er lydt i venteværelset.

M.h.t. telefon problematikken vil vi såvidt muligt forsøge at føre korte samtaler og prioritere, at telefontid læge kun omhandler akutte sygdomme og svar på undersøgelser, dvs tidsbestillinger og medicin fornyelser foretages ved kontakt til klinikpersonale mellem kl 9 og 12 eller via klinikkens hjemmesiden. Vores telefonsystem har 3 linier , d.v.s. der er plads til 1 der taler og 2 i kø. Hvis der er flere end 3 på linien, beder telefonsvarer patienten ringe op igen.

Angående ventetid i venteværelse vil vi også være opmærksomme på at ventetid ikke overstiger 15 minutter. Desværre kan vi ikke undgå ventetid, da der kan komme forskellige problemstillinger ex. akut syge patienter, vi skal tages os af i vores iøvrigt fuldbookede kalender. Hvis ventetid overstiger 15 minutter vil klinikpersonale såvidt muligt informere patienter om dette.

Vi forsøger såvidt muligt at hjælpe med at finde en tid, der passer, så kontakt endelig sekretær;  vi har som regel mulighed for at tilbyde en tid enten samme dag eller indenfor 5 hverdage efter ønske.

Problem med lyden i venteværelse er løst ved flytning til nye lokaler på Kilde Alle. Samme er problem med trappe, idet der er elevator til vores nye lokaler på 2.sal på Kilde Alle.

Vi er meget glade for den positive feedback som bekræfter os i, at vi overordnet gør det rigtige i den måde,  vi arbejder på i klinikken.